Diplomatic Council
NL Mobility op Facebook
Open Menu

Duurzame Mobiliteit

              

 

"Visie en missie: de transitie naar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is gestart. Om dat proces goed te laten verlopen zullen de betrokken disciplines goed moeten samenwerken. NL|Mobility specialiseert zich in de soepele en snelle invoer van elektrische mobiliteit. 

 

1. Promotie

2. Analyse 

3. Uitvoering

4. Export

 

Promotie: elektrische mobiliteit onder de aandacht brengen: het product aan de markt koppelen. Evenementen, beurzen, congressen, online

 

Analyse: scan van de huidige vervoersaanpak bij overheid en bedrijfsleven, gevolgd door een meerjarig mobiliteitsadvies op basis van Total Cost of Ownership (TCO)

 

Uitvoering: begeleiding bij aanschaf, aanleggen van oplaadinfrastructuur, mindset bij medewerkers, maatwerk oplossingen. Pas als het werkt gaan wij weg

 

Export: Nederland kennisland | De Nederlandse aanpak slaat aan in landen die zich versneld willen ontwikkelen, aanpassen aan de nieuwe situatie. Om de afspraken die in 2015 in Parijs gemaakt zijn na te komen moet veel gebeuren. NL|Mobility introduceert de Nederlandse werkwijze wereldwijd en biedt export kansen voor de Nederlandse EV branche"

 

NL | Mobility: de elektrische mobiliteitspartner van Auto Expo Friesland. 

 

 meer.

 

Vervoerspartner Wereldhavendagen Rotterdam 2016.

 

meer                    

 

Oprah en Stedman rijden elektrisch.

 

meer

NL | Mobility faciliteert aanvullend duurzaam wagenpark Dierenbescherming.

 

 meer.

 

 

  E-Mobility Platform