Diplomatic Council
NL Mobility op Facebook
Open Menu

Projecten

NL|Mobility Projecten
___________________________________________________________________________________
 
De afdeling projecten staat voor de probleemloze overgang naar elektrische mobiliteit. Overheden en bedrijven profiteren van de brede kennis en het grote netwerk van NL|Mobility en Vereniging DOET. NL|Mobility vind het belangrijk dat elk elektrische mobiliteit project daadwerkelijk het daglicht ziet en niet geremd wordt door kennisachterstand. Daarom levert de afdeling projecten meewerkende partners die de betreffende organisatie helpen.
 
Werkwijze volgens het 7 stappenplan:
 
1. Bepalen van de "E-Potentie"
Een reeële inschatting voor welk deel uw wagenpark vandaag geschikt is om de overstap naar elektrisch te maken en hoe dit percentage zich de komende vijf jaar zal ontwikkelen
 
2. Persoonlijk Oplaad Plan
Het werkgebied en rijprofiel van uw wagenpark dienen als uitgangspunt voor een draaiboek op maat, uitgaande van bestaande publieke oplaadpalen. Blinde vlekken worden ingevuld door het aanleggen van nieuwe oplaadvoorzieningen. De kosten worden meestal gedeeld met andere belanghebbenden in de betreffende regio
 
3. Kosten- Baten Analyse
Bij de presentatie van deze cijfers wordt uitgegaan van de Total Cost Of Ownership (TCO) van het complete project inclusief eventuele oplaadvoorzieningen. Afhankelijk van de gekozen vervangtermijn en jaarkilometrage van het wagenpark volgt een nauwkeurige weergave van de kosten en terugverdientijd in vergelijk met een conventioneel wagenpark
 
4. Uw nieuwe footprint
Naast de gevolgen voor de CO2-uitstoot, wordt de positieve impact van uw project op de lokale luchtkwaliteit gemeten en met u gedeeld in een heldere rapportage. Deze cijfers zijn soms van doorslaggevend belang voor uw stad of bedrijf: ze tonen aan hoe ze scoort ten opzichte van vergelijkbare entiteiten en dat levert gewenste neveneffecten op
 
5. Aan de slag 
Desgewenst worden de gecalculeerde TCO-maandlasten uit de Kosten- Baten Analyse direct uw vaste maandlasten vanaf de start van het project. NL|Mobility kan de operationele lease van alle benodigde modaliteiten en hardware verzorgen met één van de dertien aangesloten leasemaatschappijen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele subsidies of andere (lokale) incentives 
 
6. Draagvlak en Profilering
Dit is het speerpunt van NL|Mobility. Haal het meeste uit de overstap naar elektrische mobiliteit door uw netwerk te betrekken en te informeren waarom het zo goed is dat uw stad of bedrijf deze stap gemaakt heeft. De NL|Mobility "EV-Campagne" kan naar eigen wens worden ingericht. Deze middelen staan tot uw beschikking:
- Verleiden: EV test evenement waar relaties naast een presentatie van uw project de betrokken voertuigen kunnen uitproberen. Uw bestuurder of CEO is hier het stralend middelpunt
- Pers: TV- en Radiospotjes, Adverteren in vakliteratuur of dagbladen, Redactionele stukken, Bij grote- nieuwswaardige projecten: inzet van diverse ambassadeurs Elektrische Mobiliteit , leden Formule E Team.
- Betrekken: Afhankelijk van de situatie kan het wenselijk zijn een bewonersgroep of aangrenzende bedrijven te betrekken bij uw project. Puur ter informatie of om hen de kans te bieden om te participeren, wat weer leidt tot draagvlak, schaalgrootte
 
7. "The extra mile"
Om uw project nog meer bestaansrecht te geven is het zaak de benodigde stroom groen in te kopen of, beter nog, zelf op te wekken. Hiervoor brengt NL|Mobility uw stad of bedrijf graag in contact met leveranciers van State of the art technologie duurzame stroomopwekking. Vaak vinden we lokale partners om uw groene stroom project op te schalen en daarmee zichtbaar en betaalbaar te maken. Denk hierbij aan zonne- of windenergie, maar er zijn nog talloze opties te bedenken om binnen grenzen van de eigen beïnvloeding het verschil te maken, zoals bijvoorbeeld een lokale "Smart Grid" waarbij de stroom capaciteit van het opgeladen wagenpark als buffer dient voor de gebouwde omgeving gedurende de piek-uren
 

Bovenstaande menukaart kan naar wens worden toegepast voor uw specifieke situatie, of nodig NL|Mobility uit voor een stukje maatwerk. Ook als u al geruime tijd met elektrische mobiliteit aan de slag bent brengt de afdeling projecten meerwaarde door een kundige blik te werpen en handige tools in te zetten. Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: info@nlmobility.nl